29 Říjen 2015

Distribuční centra Mopar® v regionu EMEA získala bronzovou medaili v hodnocení World Class Logistics (WCL)

 

Hlavní distribuční centra dílů (PDC) v None a Volveře v blízkosti Turína v Itálii, jež představují jádro distribuční sítě Mopar® skupiny FCA v regionu EMEA, získala v prestižním hodnocení World Class Logistics (WCL) bronzovou medaili. World Class Logistics (WCL) je globální metodologie založená na eliminaci odpadu ve všech logistických procesech orientovaných na zákazníka.

 

None a Volvera distribuují každoročně materiál od 800 dodavatelů a vyřídí 7 milionů objednávek od zákazníků z 19 regionálních PDC z celého regionu EMEA. Bronzová medaile v hodnocení WCL je velkým uznáním úsilí přibližně 650 pracovníků centrálních PDC a jejich snahy o neustálé zlepšování čtyř klíčových oblastí: bezpečnosti na pracovišti, kvality služeb, produktivity procesu a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

 

Zavedením metodiky WCL, která se zabývá procesy řízení zásob ve smyslu plánování, získávání, skladování a objednávání s využítím různých druhů dopravy (silniční, letecké, železniční a lodní), snížil Mopar® své náklady o 5 % ročně a jeho kvalitativní index vzrostl o 37 %. Od zavedení programu WCL klesl počet nehod o 81 %, v případě nehod vyžadujících poskytnutí první pomoci dokonce o 94 %. Patrný je zde také přínos pro životní prostředí, a to ve smyslu snížení spotřeby energie o 17 %, snížení spotřeby vody o 54 % a snížení emisí vypouštěných do ovzduší o 34 %.  

 

„Tento výsledek představuje první krok v našem záměru stát se světovou špičkou ve standardech distribuce dílů pro podporu našich zákazníků a vozidel," řekl Santo Ficili, ředitel Mopar® Service, Parts and Customer Care pro region EMEA. „Náš záměr není samoúčelný, ale sleduje dosažení úrovně nezbytné pro konkurenceschopnost FCA, jejímž cílem není pouze zůstat ve hře, ale vyhrát. Pokud jde o spokojenost zákazníků, tento proces zahrnuje i naše prodejce. Tento výsledek byl možný pouze díky přínosu a zapojení celého týmu do procesu naplňování cílů, jež jsme si předsevzali."

 

Mopar®, poskytovatel služeb, péče o zákazníky a originálních dílů a příslušenství pro všechny značky skupiny FCA, stanovuje měřítka v daném oboru již přes 78 let. V posledních letech Mopar® mobilizoval své síly a své aktivity rozšířil v celosvětovém měřítku. V současné době disponuje 11 000 doručovacími místy a 50 distribučními centry, jež distribuují 500 000 položek na více než 150 trhů světa.

 

Turín, 29. října 2015

 

poslední videa

pokroČilé vyhledávání

Hledat...

Od
Komu
Hledat

Související obrázky


Priložené soubory